pftt

Detta är cirka för ett år sen. Se hur lite kläder jag har på mig, och se hur torrt de är på marken.
Global uppvärmning? My ass.