pftt

Detta är cirka för ett år sen. Se hur lite kläder jag har på mig, och se hur torrt de är på marken.
Global uppvärmning? My ass.

sonnet 18

Så jävla fin dikt skriven av shakespear. Läs igenom den och försöka förstå, de är så värt det.

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou growest:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this and this gives life to thee.

ses

Det är nå fel på min jävla blogg. Allt går skitsegt och texten är fuckad så nu tar jag fan en bloggpaus.

Ses om en dag, eller två.